Agroturistická mapa Jihočeského kraje
Zobrazit mapu

Zlatá Koruna – klášter

Zlatokorunský klášter patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách. Klášter Zlatá Koruna je dominantou obce téhož jména. Založen byl listinou Přemysla Otakara II. v roce 1263. Klášterních držav se ujal konvent cisterciáckého řádu. Po zrušení kláštera v roce 1785 jej odkoupili Schwarzenbergové. Jsou zde dvě prohlídkové trasy.

Trasa A prochází přízemím Malého konventu s kostelem Andělů strážných, Velkým konventem, ambity, kapitulní síní a klášterním kostelem Nanebevzetí P. Marie. Fraterie s pracovnami mnichů, klášterní knihovnou a refektářem umožňuje nahlédnout do vnitřního života kláštera v době jeho největšího rozkvětu.V části prohlídkové trasy jsou prezentovány vyučovací obrazy zlatokorunské školy. Nově koncipovaná trasa je zaměřena na řád cisterciáků a jeho působení v rámci českých zemí.

Trasou B je stálá expozice Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a Šumavy / Begegnungsstätten in der Literatur aus Böhmerwald und aus östlichen Südböhmen. Mapuje literární dění ve třech jazycích užívaných na tomto území (latina, čeština a němčina) od středověku až dodnes. V části věnované "literárnímu místopisu" si všímá spojitostí života tvůrců s konkrétními obcemi a mikroregiony, v deseti bývalých mnišských celách dává možnost hlouběji proniknout do literárních textů pomocí interaktivních trojrozměrných emblemat. Expozice je určena jak individuálním zájemcům o slovesné umění, tak skupinám učitelů a žáků především středních škol

Více informací o návštěvní době, prodeji vstupenek naleznete na stránkách: www.klaster-zlatakoruna.eu

Zavřít